خانه

کسب درآمد از گوگل ادسنس

نقد کردن درآمد سایت و کانال یوتیوب توسط مجموعه ایران ادسنس


مانیتایز سایت


مانیتایز یوتیوب


Instagram


Telegram


Telegram

کسب درآمد از سایت با ادسنس گوگل

فعالسازی درآمدزایی سایت از ادسنس

ساخت اکانت ادسنس اختصاصی برای سایت هر کاربر (در صورتی که درآمد   کاربر 500+ دلار باشد)

  • هر کاربر یک اکانت ادسنس
  • بهینه سازی تبلیغات
  • ارسال گزارش روزانه


مانیتایز سایت

ادسنس برای یوتیوب

نقد کردن درآمد یوتیوب

مانیتایز کانال یوتیوب با اکانت ادسنس اختصاصی

فقط یک کانال به ادسنس متصل خواهد شد! (اختصاصی)


مانیتایز کانال یوتیوب

سفارشی سازی

سفارشی سازی و بهینه سازی تبلیغات و جایگاه برای درآمد بیشتر

پشتیبانی

تعامل و مشاوره و پشتیبانی کاربران

گزارش درآمد

ارسال روزانه گزارش درآمد کسب شده به کاربر

درآمد ارزی

کسب درآمد دلاری از کانال یوتیوب و سایت

کارمزد با درصد کم

نقد کردن درآمد ادسنس با درصد پایین

پیشرفت سریع

درآمد خود را افزایش دهید و پله های ترقی را با سرعت طی کنید

شروع همکاری

موفقیت را آغاز کنید

با درآمد ارزی


مشاوره و تماس با ما

0
+
کاربر فعال
0
+
درامد نقد شده (تومان)
0
+
سایت و کانال فعال
0
+
سابقه فعالیت